OBRA FÍSICA

Es conserva poca obra pictòrica de Maria Niubó, a part dels murals de l’altar major de l’església dels Pares Carmelites de Badalona. Entre altres motius perquè es va decantar sempre per la pintura mural cosa que li oferia poques possibilitats.

La seva obra primerenca, figurativa però amb trets marcadament geomètrics, va ser tota regalada a amics i ha estat impossible de recuperar.

La segona època, podríem dir, és la que es reflecteix en els murals de l’esmentada església i en el mural del Sant Sopar del menjador de casa seva. Aquí ja es pot apreciar l’austeritat de les formes i la vivor dels colors.

“Pensar geomètricament”: aquesta era la seva divisa. Descobrí l’art abstracte dels pintors del moment i s’hi va abocar de ple. Malgrat no conservem les obres per dos motius; el primer per la seva gran autoexigència a l’hora de donar un quadre per acabat, no acostumava a sentir-se’n satisfeta; l’altra, perquè la seva situació econòmica que no li ho permetia.

Malgrat tot, en podem veure una mostra.