ART : EDUCACIÓ

Iniciació a la pedagogia de l’art

El llibre Art: Educació escrit i autoeditat per Maria Niubó és el fruit d’una constatació: la necessitat i la manca d’un text bàsic que serveixi d’orientació al treball dels mestres i dels estudiants, en la situació concreta d’educar l’infant amb la pràctica i l’estudi del fet plàstic i visual. Per tant, de l’expressió infantil.

La intenció de l’autora és posar a les mans de l’educador i de l’aprenent d’educador una eina que, sense renunciar als fonaments teòrics inherents a tota tasca que pretengui ésser seriosa i responsable, sigui un nord que marqui per quins camins possibles pot discórrer i com, el treball a l’aula i al taller.

La finalitat d’aquesta obra és triple:

  1. Ajudar a cobrir una deficiència
  1. Constituir-se en una eina d’emergència, mentre no s’intenti un enfocament seriós per part de qui correspongui, de les possibilitats educadores de les activitats d’expressió en general.
  1. Servir el nostre país, aconseguint, si fa el cas, que surti publicada en llengua catalana un tipus d’obra que pot tenir molt bon futur -un cop traduïda- als països de parla castellana.

Aquesta obra voldria ser un text obert al servei dels educadors, una pedra angular on aquests poguessin desenvolupar a pleret i d’una manera personal el seu treball creador, la base en què descansessin flexiblement les seves relacions amb els infants al taller.

Després d’una reflexió sobre quina cosa és l’educació i què és l’art, es conclou que aquest és un poderós mitjà d’educació per a l’individu. Això porta a la necessitat d’una educació fonamentada en l’art; però, per a les estructures escolar d’avui, massa encartronades i rígides, l’art esdevé quelcom de subversiu i profètic.

Tot seguit, es proposa un model global d’escola basat en la pràctica i l’apreciació de les arts, com a camí d’educació de les persones, paral·lel a una educació per les ciències, la tècnica, etc. Això, òbviament, implica un canvi radical en aquelles estructures.

Malgrat tot, l’esperança mena l’autora a organitzar -des del seu punt de vista- l’àmbit de l’educació per les arts visuals, especialment les plàstiques, per tal de contribuir a l’adveniment d’una educació més completa i més humana.